Nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy qua ngân hàng điện tử
(PLO)- Người nộp thuế có thể nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy qua ngân hàng điện tử hoặc nộp tiền mặt, chuyển khoản tại quầy giao dịch của ngân hàng, Kho bạc Nhà nước.

Đây là một điểm đáng chú ý trong dự thảo Thông tư về trao đổi thông tin dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến của các bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Theo đó, người nộp thuế thực hiện kê khai đầy đủ thông tin số giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc số giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại và đầy đủ các thông tin trên tờ khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai. Người nộp thuế có thể nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy qua ngân hàng điện tử hoặc nộp tiền mặt, chuyển khoản tại quầy giao dịch của ngân hàng, Kho bạc Nhà nước.

Sau khi Tổng cục Thuế tiếp nhận thông tin từ tờ khai điện tử tại cổng thông tin điện tử và sẽ truyền toàn bộ dữ liệu nộp lệ phí trước bạ điện tử sang Cục CSGT.

Ngay sau khi cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế nhận được xác nhận thành công của cơ quan công an về việc nhận được dữ liệu nộp lệ phí trước bạ điện tử, Tổng cục Thuế sẽ gửi tin nhắn thông báo cho người nộp thuế vào số điện thoại người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế để người nộp thuế đến cơ quan CSGT làm thủ tục đăng ký xe.

Trường hợp khi làm thủ tục đăng ký cấp biển phương tiện ô tô, xe máy, cơ quan CSGT cấp biển đăng ký xe kiểm tra, nếu phát hiện dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử do cơ quan Thuế truyền sang khác với hồ sơ xe do người nộp thuế cung cấp khi đăng ký xe thì cơ quan CSGT trả hồ sơ để người nộp thuế đến trực tiếp cơ quan thuế hoặc cơ quan thu (Kho bạc Nhà nước/ngân hàng) để điều chỉnh thông tin đã khai báo.

TRÀ PHƯƠNG