Theo đó, Sacombank thống nhất bầu bổ sung ba thành viên, nâng tổng số lượng lên 10 thành viên HĐQT.

Trước đó, ông Trần Xuân Huy, thành viên HĐQT, đã gửi đơn xin từ nhiệm chức danh này. Đại diện Sacombank cho biết ngày 16-3, HĐQT Sacombank đã họp và thống nhất thông qua nguyện vọng xin từ nhiệm của ông Huy kể từ ngày 25-4, đồng thời sẽ trình đại hội cổ đông Sacombank xem xét quyết định trong phiên họp gần nhất theo quy định.

Được biết ông Huy gia nhập Sacombank từ năm 2000, từng là tổng giám đốc Sacombank nhưng thôi nắm giữ chức danh này từ ngày 1-6-2012. Được biết ông Huy từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT là vì lý do cá nhân.

YT