Theo đó tại Quyết định số 334/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Vũ Viết Ngoạn, Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-4-2019.

Ông Vũ Viết Ngoạn sinh năm 1958, là tiến sĩ tài chính từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Trong những năm đầu thập niên 1990, ông học và lấy bằng Thạc sĩ về quản lý phong trào hòa bình, Đại học Bocconi, Milano, Italia.

Sau đó ông Ngoạn về nước và trở thành Phó giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Năm 1996, ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc Vietcombank. Năm 2000 ông giữ chức Tổng giám đốc Vietcombank.

Sau 7 năm làm Tổng giám đốc Vietcombank, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội và là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII. Sau đó, ông đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Từ tháng 7-2017, ông được bổ nhiệm làm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tổ tư vấn gồm 15 thành viên, có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề phát triển kinh tế...

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng vừa có ý kiến về kéo dài thời gian giữ chức vụ, công tác đối với lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và cơ quan thuộc Chính phủ.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý để ông Nguyễn Đình Công được kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kể từ ngày 11-4-2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đồng thời Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian công tác đến hết năm 2020 đối với ông Bùi Huy Hùng, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.