(PL)- Ngày 1-4, Oxfam tại Việt Nam khởi động dự án hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) xã hội tại Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển của các DN có hoạt động kinh doanh có tác động tích cực đối với sự phát triển của cộng đồng và xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Dự án này hiện đang được triển khai thử nghiệm ở ba nước Nigeria, Uganda và Việt Nam với tổng vốn đầu tư dự kiến là 8 triệu euro.

Bà Nguyễn Lê Hoa, Quyền Giám đốc Oxfam tại Việt Nam, chia sẻ: “Tại Việt Nam, các DN xã hội tuy còn mới nhưng ngày một chứng tỏ vai trò của họ trong việc tạo ra những tác động xã hội tích cực, giúp đỡ cho những nhóm yếu thế trong xã hội. Tuy nhiên, họ đang gặp nhiều thách thức để có thể phát triển và phát huy vai trò của mình”. Chương trình Đầu tư tác động xã hội sẽ hướng đến việc hỗ trợ các DN xã hội về vốn dưới hình thức cho vay ưu đãi và tín chấp, đồng thời nâng cao năng lực để nhân rộng mô hình kinh doanh… thông qua các khoản vay cho các DN từ 10.000 euro tới 1,5 triệu euro.

Tại Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) sẽ là một trong các đối tác phối hợp cùng Oxfam thực hiện các hoạt động của Chương trình Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các DN xã hội.

ĐT