Phải giảm cước vận tải trước cao điểm tết
(PL)- Ngày 3-2, Bộ Tài chính thông báo kết quả kiểm tra quản lý, bình ổn giá tại một số địa phương phía Nam dịp tết 2015, trong đó có việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện kê khai giá cước vận tải.

 

Kết quả tại TP.HCM, đợt 1 tính đến 15-12-2014 có 25/26 doanh nghiệp (DN) taxi kê khai lại giá cước với mức giảm 500-1.000 đồng/km , 47/57 DN kinh doanh vận tải theo tuyến cố định kê khai lại giá cước, trong đó 42 DN kê khai giảm giá cước 2%-14%, 10 DN chưa đăng ký kê khai lại với Sở Tài chính.

Đợt 2 tính đến 21-1-2015, có 12/20 DN taxi kê khai giảm giá cước lần hai với mức đăng ký mới giảm 500-1.500 đồng/km, 35/55 DN kinh doanh vận tải theo tuyến cố định kê khai giảm giá cước lần hai với mức giảm 3,2%-18,5% cho tất cả các tuyến.

Đợt 3 tính từ ngày 21-1 đến nay, hầu hết DN đã kê khai giảm giá, trong đó có 14/20 DN taxi kê khai lại giá cước lần ba với mức đăng ký mới giảm giá 500-2.000 đồng/km, sáu DN chưa kê khai lại giá, 44/55 DN kinh doanh vận tải theo tuyến cố định kê khai lại giá cước lần ba với mức giảm 3%-10% ở tất cả các tuyến. 11 DN chưa kê khai lại.

Bộ chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT tổ chức kiểm tra các DN kê khai lại giá. Bên cạnh đó yêu cầu các DN này phải thực hiện ngay việc kê khai giảm giá cước, chốt ngày thực hiện sớm nhất, trước cao điểm vận tải phục vụ tết. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách các đơn vị chậm kê khai giảm giá cước.

TÚ UYÊN