Theo đó, cơ quan hải quan trong trường hợp có nghi ngờ về xuất xứ hàng hóa phải yêu cầu người khai hải quan cung cấp thêm các chứng từ để chứng minh hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu xác nhận. Việc kiểm tra xác minh xuất xứ hàng hóa phải được hoàn thành trong vòng 150 ngày kể từ ngày người khai hải quan nộp bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Thông tư còn nêu rõ: Việc kiểm tra xác định lượng hàng hóa đối với mặt hàng thông thường, cơ quan hải quan ưu tiên sử dụng phương tiện thiết bị để kiểm tra về lượng hàng. Nếu có dấu hiệu vi phạm về số lượng, trọng lượng hàng hóa thì nhân viên hải quan trực tiếp kiểm tra hàng hóa để xác định chính xác. Đối với những mặt hàng mà phương tiện thiết bị của cơ quan hải quan hoặc trực tiếp nhân viên hải quan kiểm tra hàng hóa không xác định được thì cơ quan hải quan căn cứ vào kết quả giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định để xác định.

LX