Ông cũng đi thăm một số công trình thuộc dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Trung tâm điều hành nhà máy. Ông lưu ý cán bộ kỹ thuật nỗ lực, sẵn sàng tiếp nhận và vận hành an toàn Nhà máy lọc dầu Dung Quất khi nhà thầu bàn giao.

Dịp này, ông Trương Tấn Sang đã đến viếng và trồng cây lưu niệm tại đền thờ anh hùng dân tộc Trương Định và Khu chứng tích Sơn Mỹ tại xã Tịnh khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

BC (Theo VOV)