Phản ứng của Metro về việc bị truy thu hơn 500 tỉ đồng
(PLO)- Ngày 21-4, trước kết quả thanh tra của cơ quan thuế về các hành vi vi phạm trong chấp hành pháp luật về thuế với tổng số tiền hơn 500 tỉ đồng, Metro cash&carry Việt Nam đã phát đi thông báo về vấn đề này.

Thông báo của Metro cash&carry Việt Nam cho biết:“Chúng tôi đã hợp tác chặc chẽ với cơ quan thuế trong thời gian kiểm toán và đã được biết kết quả thanh tra của cơ quan thuế Việt Nam. Tại Việt Nam cũng như ở các thị trường khác Metro hoạt động, chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm khắc các qui định và luật pháp địa phương.”

Thông báo còn nêu trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Metro cash&carry Việt Nam luôn cố gắng tốt nhất để theo kịp sự thay đổi của các qui định pháp luật và hợp tác với các cơ quan chức năng để khắc phục kịp thời.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 21-4, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã chính thức công bố thông tin liên quan đến việc thanh tra thuế tại Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam.

Theo đó, Metro Việt Nam có nhiều vi phạm liên quan đến chuyển giá, trốn thuế. Cơ quan thuế đã yêu cầu công ty này điều chỉnh giảm lỗ, giảm khấu trừ và truy thu thuế với tổng số tiền 507 tỉ đồng. Đặc biệt, trong số vi phạm đáng chú ý nhất là hành vi chuyển giá thông qua giao dịch liên kết với công ty mẹ tại Đức. Tổng số lỗ bất hợp lý mà Metro buộc phải giảm sau thanh tra là 335 tỉ đồng. Theo Tổng cục Thuế, từ năm 2002 đến 2013, liên tiếp Metro kê khai lỗ với số tiền là 1.657 tỉ đồng.

Nguyên nhân lỗ của Metro được Tổng cục Thuế chỉ ra là do 12 năm qua, công ty liên tục đầu tư mở rộng. Từ năm 2010 đến 2012, công ty mở thêm 10 trung tâm. Mặt khác, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh, công ty đã mang vào Việt Nam các tiêu chuẩn, chuẩn mực của Đức như trang thiết bị, hướng dẫn kiểm soát sản phẩm, quy trình hướng dẫn hoạt động, huấn luyện nhân viên, chuỗi cung ứng… Công ty đã bỏ ra rất nhiều nguồn lực về nhân sự và vốn. Điều này đã dẫn đến chi phí hoạt động tăng cao như chi phí hao hụt tổn thất, chi phí đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chi phí đảm bảo an ninh…

TÚ UYÊN