Thông báo cũng nhấn mạnh tỉ lệ dự trữ bắt buộc bằng tiền đồng ở các ngân hàng thương mại vẫn giữ mức 5% đối với tiền gửi dưới 12 tháng và 1% với trên 12 tháng. Ngân hàng Nhà nước không có chủ trương thay đổi mức lãi suất cơ bản và tỉ lệ dự trữ bắt buộc trong thời điểm hiện nay.

Khoảng hai ngày qua, tại các điểm thu đổi ngoại tệ, cửa hàng vàng bạc tại Hà Nội xuất hiện tin đồn Ngân hàng Nhà nuớc sẽ tăng lãi suất cơ bản, tỉ lệ dự trữ bắt buộc, bắt mua trái phiếu bắt buộc, phát hành tiền mệnh giá 1 triệu đồng, thậm chí có cả thông tin sẽ đổi tiền.

Cùng ngày, Ngân hàng nhà nước có văn bản nêu rõ ngân hàng nào tăng lãi suất huy động từ mức 10,5%/năm trở lên, phá vỡ mặt bằng huy động trên thị trường, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét toàn diện hoạt động của tổ chức tín dụng đó.

L.THANH - B.NHƠN