Đó là nhận định của nhiều chuyên gia tại hội thảo APEC về thúc đẩy phát triển năng lượng gió, do Bộ Công Thương tổ chức hôm 25-11.

Hiện tại, mức giá điện gió được mua theo Quyết định 37/2011 của Chính phủ là 7,8 cent/kWh, trong khi chi phí sản xuất khá cao, từ 5,9 đến 11,3 cent/kWh. Bên cạnh đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đóng vai trò vừa là người mua duy nhất vừa là điều hành, điều này sẽ không khuyến khích được các nhà đầu tư.

Theo bản đồ năng lượng gió của Ngân hàng Thế giới (WB), hơn 39% lãnh thổ của Việt Nam có vận tốc gió lớn hơn 6 m/giây, tương đương với 513 GW công suất, hơn 8% lãnh thổ có tiềm năng tốt, công suất đạt khoảng 112 GW.

TRÀ PHƯƠNG