(PL)- ĐH Quốc gia Hà Nội ngày 18-10 phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Bắc tổ chức hội thảo Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp liên ngành và phân tích chính sách phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc, khẳng định chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc là chương trình nghiên cứu tổng hợp, liên ngành, cung cấp các giải pháp nhằm góp phần giải quyết trực tiếp các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn phát triển bền vững ở vùng Tây Bắc.

Để triển khai hiệu quả chương trình, Phó Thủ tướng đề nghị chương trình phải đưa ra được các sản phẩm áp dụng cho từng tỉnh và cả vùng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Kết quả của từng đề tài, từng dự án phải trả lời bằng được câu hỏi đóng góp được gì để giúp Tây Bắc phát triển bền vững, đời sống của đồng bào các dân tộc được cải thiện, quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc hơn.

HUY HÀ