(PL)- Từ ngày 10-1, Agribank thực hiện giảm lãi suất cho vay ngắn hạn xuống còn tối đa 6,0%/năm và giảm lãi suất cho vay trung, dài hạn xuống còn từ 7,5%/năm đối với các khách hàng là đối tượng ưu tiên có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh. 

Tương tự, Vietcombank ngày 10-1 cũng ban hành chính sách lãi suất cho vay mới, áp dụng cho cả dư nợ cũ. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế được điều chỉnh giảm về mức tối đa 6%/năm. Thời gian thực hiện ưu đãi lãi suất như trên được áp dụng từ 15-1 đến 31-12-2018.

Trước đó, phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng hôm 9-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hệ thống ngân hàng tính toán giảm lãi suất, giảm đồng loạt vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia.

THÙY LINH