Bộ NN&PTNT vừa cho biết như trên. Đây là những DN có đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng cũng như hệ thống quản lý chất lượng, phù hợp với nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với gạo Việt Nam xuất sang TQ.

Theo Bộ NN&PTNT, gạo là một trong những mặt hàng có tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu khá cao. Do vậy, việc 22 DN đủ điều kiện xuất khẩu gạo sang TQ giúp DN gặp nhiều thuận lợi khi xuất khẩu không chỉ ở thị trường này mà còn ở nhiều thị trường khác.

Được biết Thái Lan chỉ có 17 DN được TQ cấp phép xuất khẩu gạo sang TQ.