Sau 10 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay VINASME đã có 55 hiệp hội cấp tỉnh, TP. DN nhỏ và vừa Việt Nam chiếm hơn 98% tổng số DN đang hoạt động trên cả nước. Hằng năm các DN nhỏ và vừa tạo ra hơn một triệu việc làm mới, đóng góp 31% tổng kim ngạch xuất khẩu, 40% GDP cho nền kinh tế.

Phát biểu tại buổi làm việc với VINASME tối 29-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh DN nhỏ và vừa có vai trò rất lớn ở thế giới và cả Việt Nam. Ở Việt Nam, DN nhỏ và vừa có vị trí quan trọng trong giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách cho địa phương. Thủ tướng mong VINASME tiếp tục phát huy chức năng, củng cố tổ chức, đi vào những hoạt động thiết thực để hỗ trợ phát triển DN. Thủ tướng đề nghị hiệp hội cần đề xuất Chính phủ, địa phương các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển DN nhỏ và vừa, phát triển sản xuất.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn theo dõi sát quá trình phát triển, ghi nhận và hỗ trợ, tạo mọi điều kiện phát triển DN, nhất là các DN nhỏ và vừa. Thủ tướng mong hiệp hội tiếp tục hỗ trợ và phát triển mạnh mẽ các DN nhỏ và vừa, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển đất nước.