(PL)- Theo Tổng cục Thống kê, bảy tháng đầu năm 2017, cả nước có 72.953 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 690.700 tỉ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Đáng chú ý, có 17.549 DN trở lại hoạt động. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong bảy tháng là 720.800 người.

Có gần 30.000 DN thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ; 9.600 DN xây dựng; 9.500 DN công nghiệp chế biến, chế tạo; 5.500 DN khoa học công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác. Đáng chú ý một số lĩnh vực đang khá “nóng”, cụ thể có 2.700 DN kinh doanh bất động sản, tăng 68%; 1.900 DN giáo dục và đào tạo, tăng 29,2%...

Số DN tạm ngừng hoạt động trong bảy tháng qua là hơn 43.000 DN, bao gồm DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể…

TX