Tổng giá trị danh mục đầu tư của khối ngoại tại thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đạt khoảng 7 tỷ USD. Riêng 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư gián tiếp chuyển ròng đạt 1,8 tỷ USD.

Sau 10 năm phát triển, quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam tăng 30-40 lần, từ mức 0,5% GDP năm đầu tiên lên hơn 40% GDP hiện nay.

Tại tọa đàm nhân kỷ niệm 10 năm thị trường chứng khoán Việt Nam do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán phối hợp tổ chức hôm 11/7 ở Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Vũ Bằng cho biết mức vốn đầu tư gián tiếp đã được cải thiện đáng kể so với năm ngoái cho dù còn thua xa đỉnh cao 11-12 tỷ USD.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết luồng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) tiếp tục duy trì xu hướng thặng dư sau khi bị thâm hụt trong năm 2009. Trong quý II, các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên thị trường chứng khoán khoảng 500 triệu USD. Tính chung 6 tháng đầu năm 2010, vốn FII ròng đạt mức thặng dư 1,8 tỷ USD (cùng kỳ năm ngoái vẫn còn thâm hụt 492 triệu USD).

Theo Ngân hàng Nhà nước, vốn FII thặng dư lớn là do đầu năm nay Chính phủ đã phát hành thành công 1 tỷ USD trái phiếu ra thị trường quốc tế. Nếu loại trừ nguồn trái phiếu này, trong 6 tháng đầu năm các nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam khoảng 800 triệu USD (bao gồm cả thị trường OTC), trong đó riêng quý I là 290 triệu USD.

Cùng với FII, các nguồn thu ngoại tệ khác như giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), kiều hối, vay và tài trợ nước ngoài... giúp cán cân vốn 6 tháng đầu năm thặng dư hơn 7 tỷ USD. Vì vậy, xét về tổng thể cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam hiện vẫn thặng dư hơn 3,4 tỷ USD cho dù thâm hụt cán cân vãng lai lên trên 3,57 tỷ USD.

Theo Song Linh (VNE)