(PL)- Chiều 14-8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố các thông tin liên quan đến kết luận thanh tra Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank).

 

Theo đó, NHNN đưa NH này vào diện kiểm soát đặc biệt và sẽ miễn nhiệm, đình chỉ nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt của DongA Bank. NHNN sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân tại NH vi phạm pháp luật gây thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân.

NHNN cho biết sẽ lựa chọn và cử những cán bộ có năng lực quản trị, trình độ chuyên môn của NHTM Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt để thực hiện quản trị, điều hành, kiểm soát đối với DongA Bank.

NHNN sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động của DongA Bank được an toàn và bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người gửi tiền, các quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời NHNN sẽ cơ cấu lại toàn diện DongA Bank để đưa ngân hàng này hoạt động an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.

TRÀ PHƯƠNG