Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 30 – 50 triệu đồng đối với các cá nhân, hộ kinh doanh có hành vi bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường. Còn mức phạt đối với doanh nghiệp là 100 – 150 triệu đồng.

Bộ Tài chính cũng đề xuất xử phạt từ 100 – 150 triệu đồng đối với cơ quan thông tin đại chúng có hành vi bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ trên phương tiện thông tin đại chúng như báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử hoặc các ấn phẩm thông tin khác. Cơ quan thông tin đại chúng và các tổ chức liên quan còn phải cải chính thông tin; đồng thời phải tiêu hủy hoặc tịch thu tiêu hủy các ấn phẩm có nội dung thông tin sai phạm.
Theo Thy Thơ (NLĐO)