(PL)- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa góp ý dự thảo nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối do Bộ Công Thương soạn thảo.

VCCI đánh giá dự thảo nghị định đã can thiệp sâu vào quyền tự chủ kinh doanh. Cụ thể, trong tờ trình dự thảo, Bộ Công Thương đã đề xuất quy định về siêu thị và trung tâm thương mại, đưa ra các giải pháp thực hiện gồm: tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh; xây dựng, phòng cháy chữa cháy; an ninh, an toàn; vệ sinh môi trường…

“Nội dung của giải pháp có tính chất như một dạng điều kiện kinh doanh trong khi hoạt động siêu thị, trung tâm thương mại không được xem là một dạng ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật Đầu tư” - VCCI nêu rõ.

Về quan điểm kinh doanh tại chợ, dự thảo quy định đơn vị kinh doanh phải “lập phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ, trình UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Tuy nhiên, VCCI nhận định rằng việc phê duyệt phương án kinh doanh của UBND là sự can thiệp sâu vào quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp một cách bất hợp lý. Hơn nữa, xét về tính minh bạch, đây được xem là một dạng giấy phép, tuy nhiên không rõ về tiêu chí và thủ tục để có được loại giấy phép này.

Ngay sau khi nhận được góp ý của VCCI, Bộ Công Thương đã hoan nghênh mọi ý kiến góp ý và sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đối với đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý ngành phân phối được hoàn thiện.

TRÀ PHƯƠNG