Bổ nhiệm nhân sự cấp cao tại Ngân hàng Nhà nước
(PLO)- Nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại Ngân hàng Nhà nước vừa được bổ nhiệm và điều chuyển.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố quyết định của thống đốc NHNN bổ nhiệm lãnh đạo cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, giám đốc Sở Giao dịch.

Cụ thể, thống đốc NHNN có quyết định điều động và bổ nhiệm ông Phạm Bảo Lâm, Giám đốc Sở Giao dịch, sang giữ chức cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ kể từ ngày 1-9-2017. Thời hạn giữ chức vụ của ông Lâm là năm năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Bên cạnh đó, thống đốc có quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Vân Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, sang giữ chức giám đốc Sở Giao dịch kể từ ngày 1-9-2017. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Vân Anh là năm năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Trước đó, ngày 22-8-2017, thống đốc NHNN đã ký quyết định về việc thay thế thành viên Ban chỉ đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính của NHNN.

Theo đó, cử ông Phan Thái Dũng, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, thay ông Nguyễn Quang Hưng tham gia Ban chỉ đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính của NHNN (được thành lập theo Quyết định số 328/QĐ-NHNN ngày 16-3-2017 của thống đốc NHNN về việc thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính của NHNN).

Cũng trong tháng 8 này, NHNN đã bổ nhiệm ông Phạm Thanh Hà từ vị trí phó tổng giám đốc Vietcombank sang giữ chức vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ; điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Long, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, giữ chức vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê.

P.Vinh