Theo dự thảo, Bộ Công Thương có trách nhiệm tham mưu, đề xuất trình Chính phủ quyết định các biện pháp bình ổn giá, trong đó có mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới sáu tuổi.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho rằng Bộ Tài chính mới là cơ quan chủ trì thực hiện bình ổn giá. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục là cơ quan phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế trong việc thực hiện quản lý nhà nước về phát triển thị trường và hệ thống phân phối các mặt hàng, trong đó có sữa cho trẻ em dưới sáu tuổi.