Cách tính thuế khoán kiểu mới
(PL)- Tổng cục Thuế vừa có hướng dẫn cụ thể cách xác định thuế khoán đối với hộ kinh doanh.

 

Theo đó, đối với hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, mức doanh thu khoán cho năm 2016 được tính dựa trên tổng doanh thu khoán năm 2015 trừ đi phần doanh thu do sử dụng hóa đơn quyển năm 2015.

Ví dụ, năm 2015, doanh thu khoán của hộ A là 500 triệu đồng, trong năm hộ A này có xuất hóa đơn khoảng 300 triệu đồng. Số doanh thu khoán năm 2016 sẽ giảm chỉ còn tương đương 200 triệu đồng mà thôi.

Trước đó, các tiểu thương, đặc biệt ở chợ vải Soái Kình Lâm, đã phản ứng khi được cơ quan thuế thông báo rằng ngoài khoản thuế khoán năm 2016 thì tiểu thương xuất hóa đơn phải đóng thêm thuế theo doanh số ghi trên hóa đơn (Pháp Luật TPHCM đã có bài phản ánh). Cơ quan thuế cũng không giải thích rõ ràng được rằng doanh thu khoán năm sau sẽ loại trừ doanh thu ghi trên hóa đơn, làm cho tiểu thương bức xúc.

QUỲNH NHƯ