(PL)- Bộ KH&ĐT vừa hoàn thành Dự thảo nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (DN) và đưa ra lấy ý kiến nhân dân.

 

Theo đó, từ ngày 1-7, các DN có toàn quyền quyết định về con dấu, bao gồm việc tự làm con dấu; có hay không có con dấu; số lượng, kích cỡ, hình thức và nội dung con dấu. Ngoài ra, DN có thể bổ sung ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung con dấu.

Những hình ảnh và ngôn ngữ DN không được sử dụng trong nội dung con dấu bao gồm: Quốc kỳ, Quốc huy nước CHXHCN Việt Nam; hình ảnh, biểu tượng của Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân… Đặc biệt, không được sử dụng những từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống, lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Đối với các DN thành lập sau ngày 1-7, nếu sử dụng con dấu thì chỉ cần thông báo về mẫu và nội dung con dấu cho Cục Đăng ký kinh doanh (Bộ KH&ĐT) và sau ba ngày không nhận được phản hồi nghĩa là mẫu dấu đã được chấp nhận. .. Tòa án và trọng tài là hai cơ chế xử lý các tranh chấp về nội dung con dấu giữa các DN và các cá nhân, tổ chức.

CHÂN LUẬN