Chợ phải được phân khu chức năng thành từng khu vực riêng biệt nhằm tránh lây nhiễm chéo giữa các khu vực kinh doanh thực phẩm, mặt hàng khác nhau. Lối đi trong chợ phải rộng trên 2,4 m.

Chợ truyền thống kinh doanh thực phẩm cũng phải có nhà vệ sinh nam, nữ riêng biệt với tiêu chuẩn 25 hộ kinh doanh/nhà vệ sinh.

Đặc biệt, sản phẩm kinh doanh tại chợ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm truy xuất được nguồn gốc. Có sổ sách ghi chép; hợp đồng, hóa đơn, chứng từ lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán.