Cụ thể, gần đây thương vụ tại Hà Lan tiếp tục nhận được một số đề nghị của DN Việt Nam nhờ kiểm tra trước và sau khi đã tiến hành giao dịch kinh doanh. Thậm chí vài trường hợp đã trả trước 30% nhưng sau đó không thể liên hệ được, điện thoại thường để chế độ voice mail hoặc không còn sử dụng nữa, hầu hết là trường hợp số điện thoại di động hoặc cũng có trường hợp số cố định nhưng không gọi được.

Do vậy, thương vụ tại Hà Lan tiếp tục lưu ý các DN Việt Nam cần hết sức cảnh giác trong giao dịch với những công ty mới quen biết, lấy địa chỉ trên Internet, có trường hợp lấy từ mạng Alibaba; hoặc chưa có giao dịch làm ăn với nhau; trước khi tiến hành các cam kết làm ăn hoặc chuyển tiền trả trước cho các DN dạng này, công ty Việt Nam nên liên hệ với thương vụ để tham vấn, tìm hiểu về sự tồn tại và tính hợp pháp của đối tác Hà lan cũng như rủi ro có thể xảy ra.