(PL)- Bộ Công Thương vừa ban hành quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin về thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa qua đường dây nóng (04) 22 202 240.

Thời gian tiếp nhận thông tin vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Đường dây nóng sẽ tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thủ tục hành chính của Bộ Công Thương và các bộ, ngành khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; kịp thời giải quyết và tháo gỡ khó khăn cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất khẩu.

Ngoài số điện thoại nói trên, Bộ Công Thương cũng mở hòm thư điện tử tại địa chỉ: thutucxuatnhapkhau@moit.gov.vn để tiếp nhận thêm các ý kiến của người dân và doanh nghiệp liên quan lĩnh vực này.

Về quy trình tiếp nhận và trả lời thông tin, Bộ Công Thương cho biết đối với các nội dung liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành đã có đường dây nóng thì cán bộ trực đường dây (04) 22 202 240 sẽ chuyển tới đường dây nóng của các bộ, ngành liên quan và đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp liên hệ để được xử lý thông tin hoặc hướng dẫn, trả lời cụ thể. Các nội dung liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương và các bộ, ngành không có đường dây nóng thì cán bộ trực đường dây sẽ ghi nhận nội dung thông tin và chuyển cho các đơn vị thuộc Bộ Công Thương hoặc thuộc các bộ, ngành khác có liên quan.

Tất cả kết quả xử lý thông tin của đường dây nóng sẽ được tổng hợp, cập nhật trên cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương qua địa chỉ: http://www.moit.gov.vn.

TS