Thời gian qua, Cục Sở hữu trí tuệ đã áp dụng sáng chế để xử lý môi trường làng nghề ở các tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa; hỗ trợ phát triển nhãn hiệu tập thể/chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm như chạm bạc Đồng Xâm (Thái Bình), chiếu cói Quỳnh Phụ (Thái Bình), sá sùng Vân Đồn (Quảng Ninh), chè Tân Uyên (Lai Châu), chè Hoàng Su Phì (Hà Giang), tiêu Quảng Trị, nón lá Huế, quế Trà My (Quảng Nam), cá thát lát Hậu Giang.

Tuy nhiên, theo Cục Sở hữu trí tuệ, các quy định pháp luật của Việt Nam đối với chỉ dẫn địa lý mới chỉ dừng lại ở vấn đề đăng ký thẩm định hồ sơ đăng ký. Vấn đề trao quyền sử dụng như thế nào, quản lý chỉ dẫn địa lý ra sao thì các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam chưa đề cập đến. Điều này khiến các địa phương lúng túng, thiếu nhất quán trong quy trình thực thi quyền đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ.