Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, trong ngày đầu triển khai cấp giấy phép đăng ký kinh doanh (ĐKKD) tại nhà (2-1-2014), đã có tám doanh nghiệp ĐKKD qua mạng thành công.

Đây là bước tiến lớn nhằm cải thiện môi trường đầu tư, môi trường sản xuất kinh doanh của TP.

Theo đó, doanh nghiệp có thể gửi thông tin đăng ký thành lập mới doanh nghiệp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM tại bất kỳ thời điểm nào và tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet. Sau khi doanh nghiệp đăng ký thành công trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp tại nhà, các chuyên viên của Phòng ĐKKD kiểm tra thông tin và phản hồi hồ sơ của doanh nghiệp sau 48 giờ.

Bước đầu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM thực hiện thí điểm đăng ký doanh nghiệp tại nhà đối với các loại hình doanh nghiệp tư nhân; công ty TNHH một thành viên; công ty TNHH hai thành viên trở lên; công ty cổ phần.

VŨ ĐỘ