(PL)- Đề nghị giảm mức phí chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở từ mức 80% xuống còn 50% giá đất.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý vừa được Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đưa ra tại văn bản kiến nghị gửi UBND TP.HCM và các sở, ngành liên quan.

Lý giải về đề nghị trên, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho rằng thị trường bất động sản mới vừa phục hồi và tăng trưởng chưa thực sự vững chắc. Mặt khác, các chủ đầu tư dự án bất động sản nhà ở phải thực hiện hàng loạt ràng buộc như dành 20% quỹ đất kinh doanh để làm nhà ở xã hội, dành 20% căn hộ của dự án để cho thuê, thực hiện bảo lãnh ngân hàng khi bán nhà ở hình thành trong tương lai…

“Cùng với hàng loạt khó khăn kể trên, nếu chủ đầu tư còn phải chịu thêm mức phí chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở với mức 80% thì rất khó giảm giá thành để người tiêu dùng có điều kiện mua nhà ở” - ông Châu nói.

THÙY LINH