(PL)- Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo nghị định về phân bón, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp (DN) sản xuất phân bón phải xin cấp phép lại theo điều kiện sản xuất mới.

DN không đáp ứng các điều kiện mới phải ngừng sản xuất.

Một số điều kiện hiện hành được yêu cầu ở mức cao hơn như địa điểm, diện tích, nhà xưởng, kho chứa phù hợp với quy mô sản xuất; máy móc, thiết bị và quy trình công nghệ phù hợp với quy mô và chủng loại phân bón; hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn quốc gia. Dự thảo đặt thêm điều kiện DN phải có hệ thống quản lý chất lượng; tiêu chuẩn áp dụng cho nguyên liệu, phụ gia đầu vào đảm bảo các điều kiện về quản lý chất lượng sản phẩm phân bón; người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất phải có trình độ chuyên môn về hóa học hoặc nông nghiệp từ ĐH trở lên; người lao động trực tiếp phải được huấn luyện, bồi dưỡng về chuyên môn phù hợp.

Bộ NN&PTNT sẽ quy định chi tiết như thế nào là địa điểm, diện tích, thiết bị... phù hợp quy mô sản xuất.

Q.NHƯ