Đây là quy định của dự thảo thông tư về danh mục dịch vụ phải báo cáo giá, do bộ này công bố ngày 8-3.

Ngoài ra, dịch vụ điện thoại, dịch vụ truyền số liệu, hình ảnh, dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ thuê kênh vệ tinh, dịch vụ truyền hình quốc tế… cũng phải báo cáo giá thành.

Việc báo cáo giá thành bao gồm số lượng cuộc gọi, tin nhắn, dữ liệu; tốc độ truyền thông tin; chi phí thực tế và hợp lý; doanh thu chênh lệch… Việc báo cáo này cũng làm căn cứ cho việc xác định giá cước dịch vụ.

Q.NHƯ