Theo ông Hạnh, nhờ sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành trung ương về xúc tiến thương mại, khai thông thị trường tiêu thụ sản phẩm đã giúp quả vải thiều năm nay được giá. Sự liên kết giữa tỉnh trồng vải lớn là Bắc Giang, Hải Dương với các tỉnh biên giới đã khai thông thủ tục hải quan tạo thuận lợi cho quả vải xuất khẩu. Ngoài ra, chiến lược đẩy mạnh tiêu thụ ở thị trường TP.HCM và các tỉnh phía Nam, các hệ thống thương mại, siêu thị của các doanh nghiệp trong nước đã tạo thêm nhiều đầu ra cho loại nông sản này.

MINH LONG