Qua kiểm tra đã phát hiện 761 cơ sở, trong đó Đồng Nai có đến 60 cơ sở vi phạm, bị phạt 1,4 tỉ đồng; Hà Nội có 44 cơ sở vi phạm, bị phạt khoảng 300 triệu đồng; TP.HCM có 35 cơ sở vi phạm, bị phạt gần 400 triệu đồng...

Vi phạm chủ yếu về nhãn hàng hóa, chiếm 47% tổng số lượt hành vi vi phạm. Có 200 lượt vi phạm về đo lường (chiếm 19%), gồm cân không có chứng chỉ kiểm định hoặc đã hết hiệu lực kiểm định, khối lượng vàng không đạt theo giá trị công bố. Đặc biệt, số lượt hành vi vi phạm không đạt chất lượng về tuổi vàng chiếm đến 15%.

Đáng chú ý, Thanh tra Bộ đánh giá dù cuộc thanh tra này đã được công bố rộng rãi trên các báo nhưng các tiệm vàng vẫn kinh doanh vàng không đạt số cân, tuổi vàng.