(PL)- “Trong công tác đưa hàng Việt về nông thôn, một số doanh nghiệp còn lợi dụng khuyến mãi để thực hiện hành vi gian lận thương mại như tiêu thụ các mặt hàng tồn kho, hàng hết hạn sử dụng làm ảnh hưởng tới lợi ích người tiêu dùng”.

Đó là thông tin được Ban Chỉ đạo 264 tỉnh Đồng Nai đưa ra tại hội nghị năm năm (2009-2014) thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn Đồng Nai diễn ra vào ngày 22-9.

Hằng năm tỉnh Đồng Nai tổ chức hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp. Từ năm 2009 đến nay, Đồng Nai đã tổ chức 85 phiên chợ hàng Việt tại các huyện, thị trong tỉnh; 28 phiên chợ phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp; sáu tuần hàng Việt Nam.

TIẾN DŨNG