Như vậy giá bán lẻ đến người tiêu dùng là 274.500 đồng/bình 12 kg. Tương tự Gas Pacific Petro, Citi Petro, Elf gas… cũng tăng 15.000 đồng/bình 12 kg. Theo đó, giá đến người tiêu dùng không vượt quá 283.000 đồng/bình
12 kg.

Đây là mức tăng cao nhất từ đầu năm đến nay. Các công ty lý giải giá gas thế giới tháng 10 công bố ở mức 355 USD/tấn, tăng 47,5 USD/tấn so với tháng trước. Vì vậy phải điều chỉnh giá gas trong nước tăng tương ứng.

Từ đầu năm đến nay giá gas đã tăng năm lần với tổng mức tăng khoảng 31.000 đồng/bình 12 kg.