Chẳng hạn bưởi da xanh 60.000-65.000 đồng/kg tăng lên 70.000-75.000 đồng/kg; mãng cầu dao động ở mức 20.000-40.000 đồng/kg. Ông Nguyễn Văn Vinh, tiểu thương tại chợ Hóc Môn, lý giải giá các loại trái cây tăng mạnh do nguồn hàng ít, thậm chí không có hàng.

Trong khi đó một số loại trái cây về chợ nhiều, giá giảm như quýt còn khoảng 30.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng/kg.

T.UYÊN