(PL)- Ngày 15-4, Bộ Tài chính đã có thông báo về danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới sáu tuổi.

Đặc biệt lần kê khai giá này các doanh nghiệp phải loại chi phí quảng cáo ra khỏi cơ cấu giá của các sản phẩm dưới 24 tháng tuổi.

Theo đó, hiện đã có năm doanh nghiệp phải thực hiện kê khai giá tại Bộ Tài chính (Công ty TNHH MeadJohnson Nutrition Việt Nam, Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A và Công ty TNHH Tiên Tiến - nhà phân phối của Công ty TNHH MeadJohnson Nutrition Việt Nam). Kết quả thực hiện kê khai lại giá, có 50 sản phẩm kê khai giảm giá, mức giảm 0,4%-4%. Các mức giá mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 20-4.

TRÀ PHƯƠNG