Bộ này cũng yêu cầu ngừng sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng (từ 300 đồng/lít xuống còn 0 đồng/lít). Như vậy đây là lần giảm giá lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Ngay sau đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã công bố giảm 600 đồng/lít xăng, với mức giá mới là 24.210 đồng/lít xăng RON 92. Trong khi đó, giá dầu diesel 0,05S giảm 80 đồng/lít còn 22.090 đồng/lít; dầu hỏa giảm 70 đồng/lít còn 22.250 đồng/lít…

TRÀ PHƯƠNG