Giải quyết tình trạng độc quyền cung cấp dịch vụ viễn thông
(PL)- Tại hội nghị sơ kết đánh giá thi hành Luật Viễn thông và Luật Tần số vô tuyến điện ngày 18-3 ở Hà Nội, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện pháp luật về viễn thông, tần số vô tuyến điện để bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành.

Tăng cường chính sách quản lý cạnh tranh, tiếp tục khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông; tạo bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp. Giải quyết tình trạng độc quyền cung cấp dịch vụ viễn thông trong các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư cao tầng.

Giải quyết tình trạng độc quyền cung cấp dịch vụ viễn thông - ảnh 1

Lắp đặt dịch vụ viễn thông cho khách hàng tại TP.HCM. Ảnh: HTD

Theo Bộ TT&TT, từ khi có Luật Viễn thông và Luật Tần số vô tuyến điện, hạ tầng mạng lưới viễn thông, Internet đã được đầu tư, phát triển mạnh và hoạt động ổn định. Số lượng thuê bao viễn thông di động đã tăng gấp ba lần, từ khoảng 45 triệu thuê bao năm 2009 lên hơn 120 triệu thuê bao vào cuối năm 2015.

VIẾT THỊNH