Trong đó, dự thảo quy định cụ thể hơn thời hạn giải quyết hồ sơ hải quan và giảm bớt giấy tờ: bổ sung quy định công chức hải quan kiểm tra hồ sơ tối đa 2 giờ làm việc; thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa giảm xuống còn 8 giờ; với lô hàng số lượng lớn, phức tạp, nhiều chủng loại thì có thể gia hạn kiểm thêm hai ngày.

Về giấy tờ, Tổng cục cho rằng quy định hiện hành yêu cầu năm loại giấy (tờ khai; hóa đơn thương mại; hợp đồng mua bán; giấy phép xuất nhập khẩu (nếu có) và các chứng từ khác) là không cắt giảm được một số giấy tờ không cần thiết, không phù hợp với thông quan điện tử; doanh nghiệp tốn kém thời gian, tiền bạc trong việc khai, nộp, lưu trữ hồ sơ hải quan... Do đó, dự thảo chỉ bắt buộc có tờ khai hải quan. Các chứng từ khác thì DN sẽ nộp tùy trường hợp do Chính phủ hướng dẫn sau.

Dự thảo này cũng bổ sung cơ chế xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan. Cơ chế này sẽ giúp tránh các tranh chấp vẫn thường xảy ra lâu nay khi doanh nghiệp tự xác định mã số, trị giá hàng, nhập hàng và đã bán xong hàng thì lại bị cơ quan hải quan áp lại mã số khác, trị giá khác, truy thu thuế.

Q.NHƯ