(PL)- Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco) vừa thông qua kế hoạch bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2018- 2023. 

Theo đó, ông Trần Đình Thanh được bầu giữ chức chủ tịch HĐQT và ông Ngô Quế Lâm vào vị trí tổng giám đốc. Cổ đông chiến lược Carlsberg vẫn giữ ghế trong thành phần HĐQT Habeco nhiệm kỳ này đó là ông Stefano Clini, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Carlsberg Việt Nam.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng đã quyết định về thay thế người đại diện 81,79% vốn nhà nước tại doanh nghiệp này. Ông Trần Đình Thanh sẽ thay Chủ tịch HĐQT Đỗ Xuân Hạ làm người đại diện vốn nhà nước và phụ trách bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Habeco, giữ 96,86 triệu cổ phần, tương đương 41,79% vốn điều lệ. Ông Ngô Quế Lâm được Bộ Công Thương giao nắm giữ 92,72 triệu cổ phần, tương đương 40% vốn điều lệ.

Hiện thị phần của Habeco trên thị trường bia khoảng 15%. Dự kiến kế hoạch 2018, Habeco đặt mục tiêu mang về khoản doanh thu 8.895 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 811,4 tỉ đồng, tăng 23%. Tỉ lệ cổ tức dự kiến 20%.


Nguồn: TRUNG AN