(PL)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp trong việc làm thủ tục thông quan hàng hóa dịp cuối năm 2018, Cục Hải quan TP.HCM đã có công văn chỉ đạo chi cục trưởng các chi cục triển khai bố trí cán bộ, công chức làm việc các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ: 22, 23, 29, 30 và 31-12.

Ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM, cho biết đơn vị hải quan bố trí đầy đủ lực lượng, làm việc theo nguyên tắc “làm hết việc, không làm hết giờ”, đáp ứng yêu cầu thông quan của doanh nghiệp trong những ngày nghỉ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục và chi cục tổ chức gặp gỡ và làm việc với các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục thông quan. 

Theo Cục Hải quan TP.HCM, tính đến ngày 15-12, đơn vị thu nộp ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu được 101.900 tỉ đồng, đạt hơn 94% dự toán pháp lệnh. Trong những ngày còn lại của năm 2018, Cục Hải quan TP.HCM phải thu ngân sách nhà nước đạt 6.100 tỉ đồng (trung bình 610 tỉ đồng/ngày) mới đạt được chỉ tiêu thu 108.000 tỉ đồng. 

Q.HUY