(PL)- Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất về cả số lượng dự án và tổng vốn đầu tư trong 112 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), tính đến tháng 10-2016, tổng vốn đầu tư đăng ký của Hàn Quốc vào Việt Nam đạt trên 50 tỉ USD với gần 5.600 dự án đầu tư còn hiệu lực. Hiện tại các doanh nghiệp Hàn Quốc đóng góp khoảng 30% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam.

Theo FIA, lũy kế đến tháng 9-2016, Việt Nam đã thu hút được trên 292 tỉ USD vốn FDI qua 22.155 dự án từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện các doanh nghiệp nước ngoài đang tiếp tục gia tăng đầu tư vào Việt Nam. Có rất nhiều lý do cho quyết định của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam như việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, những đổi mới về luật pháp, chính sách theo hướng minh bạch hóa thủ tục đầu tư và bình đẳng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

QUANG HUY