Theo TTXVN, việc này nhằm đưa hàng hóa Việt Nam, chủ yếu là nhóm hàng nông sản thực phẩm và hàng gia dụng, tiếp cận hơn nữa thị trường Hàn Quốc. 

Hội nghị lần này đã thu hút sự tham gia của hơn 50 DN đầu mối thuộc KOIMA và các DN cung cấp hàng hóa cho hệ thống phân phối trên toàn Hàn Quốc. Các loại hàng hóa của Việt Nam như nông sản chế biến, hàng tiêu dùng, gia dụng đã được 17 DN trong nước giới thiệu và chào bán vào thị trường Hàn Quốc.

Theo đánh giá của các DN Hàn Quốc, các loại hàng hóa của Việt Nam bắt đầu có sự thay đổi về hình thức thiết kế bao bì phù hợp hơn với thị trường Hàn Quốc và có giá chào bán khá cạnh tranh so với các sản phẩm tương tự của Philippines, Indonesia...