(PL)- Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam vừa có văn bản kêu cứu khẩn cấp gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ VH-TT&DL, chủ tịch UBND TP Hà Nội… liên quan đến quy hoạch quảng cáo ngoài trời. 

Theo đó, các doanh nghiệp (DN) được tin cơ quan tham mưu của TP có đề xuất chủ trương hàng trăm bảng quảng cáo đã nằm trong diện quy hoạch từ trước đến nay chỉ được tiếp tục thực hiện sau ba tháng kể từ ngày kế hoạch về quy hoạch quảng cáo được triển khai. Sau đó TP sẽ thu hồi vị trí để tố chức đấu thầu lại toàn bộ. Điều này khiến các DN rất bức xúc.

Hiệp hội nhận thấy phần lớn các vị trí xây dựng bảng đều nằm trên đất thuộc quyền sử dụng của tư nhân đã được các DN thuê hoặc mua dài hạn. Các DN tự bỏ vốn đầu tư, kinh doanh bảng quảng cáo hợp lệ từ nhiều năm, được cơ quan nhà nước thừa nhận qua việc cấp phép xây dựng, quảng cáo. Đó chính là tài sản hợp pháp của DN. Nay nếu thu hồi toàn bộ 435 bảng này để đấu thầu lại, tổng thiệt hại cho DN có thể lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Thậm chí các DN đang làm ăn ổn định có nguy cơ bị phá sản vì nợ nần, mất uy tín với cộng đồng, hàng ngàn người lao động mất công ăn việc làm.

TÚ UYÊN