Theo đó, nếu cơ quan điều hành cho xả quỹ bình ổn thì mức tăng có thể thấp hơn 200-400 đồng/lít. Còn trường hợp không sử dụng quỹ, giá xăng dầu dự kiến tăng 500-600 đồng/lít. Được biết trong kỳ điều hành trước, giá xăng RON 92 giảm 521 đồng/lít xuống mức 16.371 đồng/lít. Giá xăng sinh học (E5) cũng giảm 355 đồng/lít xuống còn 16.221 đồng/lít. Các mặt hàng dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut cũng giảm xuống còn 12.509 đồng/lít, 10.965 đồng/lít và 9.687 đồng/kg.