Việt Nam cũng có hơn 4.800 DN quay trở lại hoạt động trong tháng 7, giảm 3% so với tháng 6 nhưng tăng gần 80% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, có tới 3.400 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, hơn 3.000 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 1.504 DN hoàn tất thủ tục giải thể và gần 4.600 DN không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Như vậy, tính chung bảy tháng đầu năm 2020, cả nước có trên 75.200 DN đăng ký thành lập mới, chỉ giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, có hơn 28.500 DN hoạt động trở lại, tăng 18%, bên cạnh đó số DN tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể giảm 12% và số DN hoàn tất thủ tục giải thể giảm 3,5%. Kết quả trên cho thấy những tín hiệu tích cực của các chính sách hỗ trợ DN và kế hoạch phục hồi nền kinh tế nước ta sau dịch bệnh COVID-19.