Khỏi cần hồ sơ cũng lập được doanh nghiệp
Muốn thành lập doanh nghiệp chỉ cần “tay không” đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM ký tên là xong.

(PL)- Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM hiện đang hỗ trợ hoàn toàn miễn phí soạn hồ sơ giúp doanh nghiệp (DN), từ hồ sơ đăng ký thành lập DN đến hồ sơ thay đổi nội dung hoạt động hay thông báo mẫu dấu...

Điều này có nghĩa thay vì phải “đánh vật” với các quy định pháp lý để hoàn tất bộ hồ sơ, người lập DN không cần soạn trước hồ sơ, chỉ cần đến phòng Đăng ký kinh doanh khai báo thông tin mà thôi.

Cụ thể, chuyên viên đăng ký kinh doanh sẽ lập hồ sơ theo lời khai của DN, in cả bộ hồ sơ cho DN đọc lại và ký tên. Toàn bộ quá trình này chỉ mất khoảng 20 phút. Với những hồ sơ cần nhiều chữ ký của các thành viên thì DN có thể mang về để mọi người ký cho đầy đủ rồi quay lại nộp.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, cho biết khi DN tự khai, nhất là các DN mới lần đầu làm thủ tục thì hồ sơ thường mắc nhiều lỗi, trong đó có cả những lỗi cơ bản. Do đó, hồ sơ DN làm thường bị trả lại để sửa đổi, bổ sung.

“Từ khi phòng hỗ trợ soạn hồ sơ cho DN, hồ sơ này đảm bảo không bị trả lại để sửa đổi, bổ sung nữa. Nhờ đó mà DN bớt phải đi lại nhiều lần và phòng cũng giảm tải” - bà Nguyệt cho biết.

Tuy vậy, nhiều DN chưa biết đến sự hỗ trợ này nên hiện nay mỗi ngày chỉ có khoảng 50 người đến nhờ phòng soạn hồ sơ, chủ yếu là hồ sơ thành lập mới DN.

QUỲNH NHƯ