(PL)- Khi xây dựng Nghị định 60/2015, cơ quan soạn thảo đã có giải pháp nhằm không để xảy ra chuyện bán cổ phiếu cho nước ngoài mà cổ đông không biết.

Đây là ý kiến của ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tại buổi tọa đàm trực tuyến “Nới room: Đón nhận cơ hội và thách thức từ dòng vốn nước ngoài” do Cổng TTĐT Chính phủ (chinhphu.vn) vừa tổ chức.

Nghị định 60 của Chính phủ sẽ có hiệu lực từ ngày 1-9 tới, cho phép nới tỉ lệ sở hữu nước ngoài (room) theo quy định của điều lệ công ty, tức là sự tham gia của nhà đầu tư mới sẽ được quyết định bởi các cổ đông, muốn bán một phần hay tất cả. Nghị định cũng quy định nếu tổ chức muốn sở hữu trên 25% vốn thì phải chào mua công khai, song hành với một hệ thống pháp luật về cạnh tranh.

TS Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), cho rằng nghị định này được coi là một trong những thông điệp cải cách, hội nhập, tạo môi trường kinh doanh minh bạch cho nhà đầu tư.

PV