Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh thanh toán thẻ qua điểm chấp nhận thẻ (POS). Theo đó, các đơn vị chấp nhận thẻ không được từ chối thanh toán bằng thẻ khi đã lắp đặt POS.

Đặc biệt, các đơn vị không được thu thêm phụ phí khi thanh toán bằng thẻ và phải đảm bảo chất lượng dịch vụ thanh toán bằng thẻ qua POS.
 

Theo L.THANH - A.H (TTO)